Renovatiepremies

Renovatiepremies

BTW-tarief van 6% bij renovatie woning

Wanneer u herstellingswerken of renovatiewerken aan uw woning laat uitvoeren, kan u dit laten doen tegen 6% i.p.v. 21%. Dit is m.a.w. een besparing van 15%. Dit voordelig BTW-tarief is enkel van toepassing bij renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning, op voorwaarde dat:

 • De woning uitsluitend wordt gebruikt voor privéwoning (of slechts een bijkomstig gedeelte dienst doen voor uw beroepsactiviteit)
 • Die minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen ( er is een overgangsmaatregel voor woningen die meer dan 5 jaar en minder dan 10 jaar voor het eerst in gebruik werden genomen
 • De werken rechtstreeks aan de eindgebruiker werden gefactureerd (eigenaar of huurder)
 • De renovatiewerken, werken zijn die betrekking hebben op de woning zelf en voldoen aan alle voorwaarden

Meer info over het BTW-tarief van 6% bij renovatiewerken


Vlaamse renovatiepremie

Voorwaarden om te voldoen aan de Vlaamse renovatiepremie:

U kunt een Vlaamse renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Als u meerderjarig bent en de woning bewoont als eigenaar of eigenaar van een ander zakelijk recht
 • Als verhuurder moet u de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar

Of u de renovatiepremie krijgt hangt af van volgende voorwaarden i.v.m. :

 • uw inkomen
 • uw woning
 • uw andere eigendommen
 • uw facturen

De werken die in aanmerking komen zijn ingedeeld in 4 categorieën:

 • Categorie 1: de structurele elementen
 • Categorie 2: het dak
 • Categorie 3: het buitenschrijnwerk
 • Categorie 4: de technische installaties

Per categorie moet u voor minstens 2500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor de eerste 3 is er geen maximum factuurbedrag. Voor categorie 4 is er een maximum bedrag bepaald voor:

 • Elektrische installaties: max. 3750 euro
 • Sanitaire installaties: max. 3750 euro
 • Centrale verwarming: max. 7500 euro

Meer info over de Vlaamse renovatiepremie en hoe hem aan te vragen.


Vlaamse verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie voor specifieke verbeteringswerken aan de woning, of voor verbouwingswerken om overbevolking te verhelpen is er voor u als u :

 • Werken uitvoert aan uw woning (dak, buitenschrijnwerk, electriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerken)
 • Uw woning minstens 25 jaar oud is
 • Uw gezin een inkomen heeft van hoogstens 29600 euro (+1540 euro/persoon ten laste)

Komt u aanmerking voor deze premie?
Hoeveel bedraagt de Vlaamse aanpassingspremie?
Welke werken komen in aanmerking voor de Vlaamse verbeteringspremie?
Hoe moet u de Vlaamse verbeteringspremie aanvragen?

Voor een antwoord op deze vragen, verwijzen we u graag door naar de website van de Vlaamse Overheid : Wonen in Vlaanderen.


Belastingvermindering voor verhuurders

Als u als eigenaar-verhuurder uw woning verhuurt aan een erkend sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar, dan kunt u een belastingvermindering krijgen voor renovatiewerken die u uitvoert aan die woning.

Voorwaarde:

 • De huurwoning is verhuurd aan een erkend sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar
 • De woning is al minimum 15 jaar in gebruik
 • De totale kostprijs van de werken is minsten 11520 euro (excl. btw) voor werken gedaan en betaald in 2016
 • De facturen voor de werken zijn gericht aan de belastingsplichte eigenaar
 • De werken worden uitgevoerd door een aannemer

De belastingvermindering kan tot 45% van de aanvaarde renovatiekosten bedragen. De vermindering wordt toegekend verspreid over een periode van 9 opeenvolgende jaren, telkens voor 5% van de werkelijke uitgaven, met een jaarlijks maximum van 1150 euro (aanslagjaar 2017).

Meer info over de belastingvermindering voor verhuurders.


Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is aan te vragen door de bewoner of verhuurder van een woning.

Voorwaarden:

 • De aanvrager of een ander gezinslid moet minstens 65 jaar zijn
 • Voor aanvragen 2016 mag het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bejaarde en zijn of haar eventuele partner mag niet hoger zijn dan 30.060 euro. Dit maximum mag worden verhoogd met 1.570 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder. Voor aanvragen in 2017 telt dus het belastbaar inkomen van 2014.
 • De woning ligt in het Vlaams gewest en is de hoofdverblijfplaats van de bejaarde waarvoor men de premie aanvraagt
 • De verbeteringspremie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken. U moet voor minstens 1200 euro (excl BTW) aan facturen kunnen voorleggen.

Alle informatie over de Vlaamse aanpassingspremie.


Vlaanderen is wonen

Voordelen voor eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

Als u uw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK) kunt u genieten van een aantal voorwaarden. Het sociaal verhuurkantoor neemt het grootste deel van de administratieve taken op zich. Het sociaal verhuurkantoor vraagt hiervoor geen commissie, maar een billijke huurprijs.

Als u uw woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor een billijke prijs en de woning is conform aan de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit), dan kunt u in aanmerking komen voor een aantal premies en verminderingen:

 • renovatiepremie
 • verbeteringspremie
 • belastingvermindering voor verhuurders bij renovatiewerken aan woning verhuurd aan svk
 • sociale isolatieprojecten (dak, muur, glas) voor huurwoningen, vermindering van de onroerende voorheffing voor verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor (de vermindering wordt automatisch aangevraagd door het svk)
 • Alle informatie over de voordelen voor eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK)

  Energiepremies in bestaande woningen (voor 01/01/2006)

  Zonneboiler
  Een zonneboiler voor 4 personen kost gemiddeld 4000 euro (excl btw). De jaarlijkse kosten voor het verwarmen van water worden door de boiler wel gehalveerd. U krijgt een premie van 550 euro per m3. De premie kan nooit hoger zijn dan 2750 euro en 40% van de factuur. (2017 en 2018)

  Muurisolatie
  1 Wie zijn buitenmuren door een aannemer laat isoleren, kan van zijn netbeheerder een premie krijgen van 15 euro/m2. Wie zijn spouwmuren door een erkend vakman met isolatiemateriaal laat vullen, kan een premie van 6 euro/m2 aanvragen. Wie zijn gevels enkel via de binnenzijde kan laten isoleren, krijgt vanaf 2017 een premie van 15 euro/m2. De werken moeten wel door een gespecialiseerd aannemer worden uitgevoerd, of onder toezicht van een architect.

  Vanaf 2018: Voor spouwmuurisolatie bedraagt de premie nog 5 euro/m2.

  Dak- of zolderisolatie
  Afhankelijk van de warmteweerstand of dikte van het isolatiemateriaal geven de netbeheerders 6 euro/m2 als de werken worden uitgevoerd door een erkend aannemer. Wie zijn dakisolatie zelf plaatst, krijgt een premie van 3 euro/m2.

  De fiscale afdrek verdwijnt vanaf 1 januari 2017.

  Hoog rendementsglas
  U krijgt in 2017 en 2018 enkel bij vervanging door hoogrendementsglas met de hoogste isolatiewaarde (U-waarde van 1,1 of lager) nog een premie van 10 euro/m2.

  Vloer- of kelderisolatie
  Om de plaatsing van vloer- of kelderisolatie (minimaal 3 cm dik) in bestaande woningen te stimuleren, kennen de netbeheerders een premie toe van 6 euro/m2 bij de plaatsing door een erkend aannemer.

  Warmtepomp
  Vanaf 2017 zal er per woning een premie zijn van 4000 euro voor een geothermische waterpomp. 1500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp en 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp. Alle premies kunnen maximaal 40% van de factuur bedragen. Als de pomp wordt geplaatst ter vervanging van een elektrische verwarming of in een woning in een gebied zonder aardgasnet, wordt de premie verdubbeld.

  Premie condensatieketel
  Bent u een beschermde klant (personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas) en plaatst u een nieuwe condesatieketel in een bestaand huis of appartement? Dan kan u van uw netwerkbeheerder een premie krijgen. De premie bedraagt 1800 euro, met een maximum van 40% van de factuur, per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie.

  Totaalrenovatiebonus
  Wie vanaf 2017 investeert in drie of meer energiebesparende maatregelen binnen een periode van 5 jaar kan in aanmerking komen voor een extra “totaalrenovatiebonus”. Hoe meer maatregelen u combineert, hoe hoger die bonus. Voor eengezinswoningen ligt die tussen 1250 euro (3 investeringen) en 4750 euro (7 investeringen), voor appartementen tussen 625 euro (3 investeringen) en 2375 euro (7 investeringen).

  Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten
  Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe energiepremie voor collectieve renovatieprojecten: de burenpremie. De premie gaat naar projectbegeleiders die per project minstens 10 woningen helpen energiezuinig te maken. De projectbegeleider ondersteunt de bewoners bij het realiseren van energiebesparende investeringen. De procedure om de burenpremie aan te vragen wordt nog bekend gemaakt.

  Bedrag : De projectbegeleider krijgt maximaal 400 euro per woning.

  Premies in nieuwbouwwoningen (na 01/01/2006)

  Zonneboiler of warmtepomp
  De netbeheerders geven een premie voor de plaatsing van een zonneboiler of warmtepomp in nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag op uiterlijk 31/12/2013. De premies zijn hetzelfde als bij plaatsing in bestaande gebouwen.

  Korting onroerende voorheffing (grondbelasting)
  U kunt voor een nieuwe energiezuinige woning of flat een vermindering krijgen van de onroerende voorheffing. Die wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. Sinds 2013 is er een korting van 50% voor woningen uit 2013, maximaal E50, uit Z014 en 2015 met maximaal E40, en voor woningen uit 2016 met maximaal E30. De korting bedraagt 100% voor woningen uit 2013, 2014 en 2015 met maximaal E30, en voor woninigen uit 2016 met maximaal E20. Deze vermindering kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing (klein beschrijf, kinderen ten laste,…). Sinds 1 oktober 2016 krijgt u voor een ingrijpende energetische renovatie met een EPB-aangifte 50% vermindering als uw woning na de verbouwing E90 haalt en 100% vermindering als de woning na de verbouwing vijf jaar lang E60 haalt.

  Informatie over de premies van netbeheerders

Over ons

Als zelfstandig zaakvoerder van Bouwbedrijf Vaes bv kan ik terugblikken op meer dan 30 jaar ervaring in de bouwsector. Vertrouw dus al uw renovatiewerken, vloer-en tegelwerken toe aan Bouwbedrijf Vaes in Zonhoven (Limburg). Ik begeleid u bij het uitwerken van uw dromen. Tevens lever ik u een belangrijk budgetvoordeel door u de kans te bieden om mee te werken met de aannemer. Neem vandaag nog contact met mij op om uw wensen te bespreken en een offerte aan te vragen.

Contact

Bouwbedrijf Vaes bv
Bart Vaes
Donderslagseweg 12
3520 Zonhoven
0477/25 50 06
info@bouwbedrijf-vaes.be
BTW BE 0821 826 857
Registratienummer: 10.11.10

Website made by: Project Internet - Privacy statement